הקרן להנצחת בוגרי היחידה הטכנולוגית,
ע"ש דוד ברונשטיין ז"ל

קרן המלגות הינה אחד הנדבכים המרכזיים בפעילות עמותת הבוגרים. הקרן החלה את דרכה כמפעל הנצחה לאחד מראשוני היחידה, דוד ברונשטיין ז"ל. במהלך עשרות שנות פעילותה ובשיתוף העמותה, חילקה הקרן מאות מלגות לבוגרי היחידה ואפשרה להם מסלול אקדמי.

מלגת לימודים בשבילך

המלגה הבסיסית מיועדת לכיסוי הוצאות שכ״ל שנתי. בנוסף לה הוגדרו מסגרות נוספות המאפשרות הענקת מלגות למימון תואר מלא, בכלל זה "אימוץ" בוגר ע"י ארגון או חברה תעשייתית.
כמו כן, מעניקה הקרן מלגות הנצחה חד פעמיות להנצחת בוגר או בוגרת יחידה שהלכו לעולמם, ע"פ החלטת ועדת הקרן או ע"פ תרומות שיוענקו לצורך זה ע"י בני משפחה או חברים החפצים בהענקת מלגת הנצחה ע"ש יקירם.

מתוך מטרה מרכזית נוספת של העמותה לתרום לקהילה, כל מלגאי מתבקש לתרום מזמנו כ- 100 שעות לטובת פעילות התנדבותית למען הקהילה כתנאי לקבלת המלגה.

קרן המלגות פועלת עפ״י תקנון שאושר ע״י ועד העמותה. היא מנוהלת ע״י ועדת קרן בת שלושה חברים (מתנדבים) הממונים ע"י וועד העמותה. המקור הכספי של הקרן הינו תרומות של יחידים, ארגונים וחברות, בוגרי היחידה ושאינם בוגרי היחידה. כספי התרומות משמשים אך ורק לצרכי הענקת מלגות ומנוהלים תחת המטריה התפעולית של המרכז למורשת המודיעין (מל״מ). ההסדר הזה מבטיח ניהול כספי תקין ומקצועי והכרה בתרומות לצרכי מס (סעיף 46).

מטרות הקרן

הנצחה

הנצחת זכרם של בוגרי היחידה שנפטרו, שהקדישו את מרבית חייהם ליחידה ושתרומתם הייתה ייחודית ומשמעותית

חינוך טכנולוגי

קידום החינוך הטכנולוגי ע"י הענקת מלגות לבוגרים, עם העדפה ללימודים בתחומי הטכנולוגיה, ההנדסה והמדעים

עידוד מצוינות

עידוד המצוינות בשירות של חיילי היחידה באמצעות הענקת מלגות לחיילים שסיימו את שירותם ביחידה בהצטיינות

תמיכה כלכלית

הענקת מלגות לחברי העמותה הנזקקים לתמיכה כלכלית במהלך לימודיהם האקדמיים, עם דגש על מקצועות טכנולוגיים

התנאים להגשת בקשה למלגה

רשאים להגיש את מועמדותם חברי העמותה, בוגרי היחידה, העומדים בקריטריונים הבאים :
• התקבלו ללימודים אקדמאים במוסד אקדמי מוכר בישראל לתואר ראשון ורשומים לשנה"ל
הקרובה
• תינתן עדיפות ללומדים תואר ראשון במקצועות טכנולוגים, אך ניתן להגיש בקשה גם לתארים
מתקדמים )שני-שלישי( ולמקצועות שאינם טכנולוגים.
• השלימו שירות חובה צבאי מלא ביחידה ולא הפרו תוכנית שרות:
     · גברים – לפחות 24 חודשי שירות תקין ביחידה
     · נשים – לפחות 18 חודשי שירות תקין ביחידה.
• מועד תחילת שנת הלימודים שעבורה ניתנת המלגה יהיה עד חמש שנים ממועד השחרור או
ממועד היציאה לחל"ת (שלא במסגרת תוכנית שירות)
• תנתן עדיפות לבוגרים אשר הצטיינו במהלך שירותם ביחידה (מומלץ מאוד לצרף תעודות
הצטיינות ו/או המלצות מפקדים).
הערה: לא ניתן יהיה להגיש מועמדות לקבלת מלגה במידה והמועמד מקבל מלגת לימודים או מלגת קיום
מגורם נוסף, ציבורי או פרטי, למעט סטודנטים המתנדבים במסגרת פר"ח.

הגשת מועמדות תתבצע באמצעות מילוי טופס מקוון וצרוף המסמכים הנלווים כנדרש. ניתן להגיש בקשות
מועמדות עד לתאריך 20.4.20

לתרומה למלגות עבור בוגרי היחידה

תרומה זו מוכרת עבור קבלת החזר מס בישראל (סעיף 46)