הקרן להנצחת בוגרי היחידה הטכנולוגית, ע"ש דוד ברונשטיין ז"ל

קרן המלגות הינה אחד הנדבכים המרכזיים בפעילות עמותת הבוגרים. הקרן החלה את דרכה כמפעל הנצחה לאחד מראשוני היחידה, דוד ברונשטיין ז"ל. במהלך עשרות שנות פעילותה ובשיתוף העמותה, חילקה הקרן מאות מלגות לבוגרי היחידה ואפשרה להם מסלול אקדמי.

 

מלגת לימודים בשבילך

המלגה הבסיסית מיועדת לכיסוי הוצאות שכ״ל שנתי. בנוסף לה הוגדרו מסגרות נוספות המאפשרות הענקת מלגות למימון תואר מלא, בכלל זה "אימוץ" בוגר ע"י ארגון או חברה תעשייתית.
כמו כן, מעניקה הקרן מלגות הנצחה חד פעמיות להנצחת בוגר או בוגרת יחידה שהלכו לעולמם, ע"פ החלטת ועדת הקרן או ע"פ תרומות שיוענקו לצורך זה ע"י בני משפחה או חברים החפצים בהענקת מלגת הנצחה ע"ש יקירם.

מתוך מטרה מרכזית נוספת של העמותה לתרום לקהילה, כל מלגאי מתבקש לתרום מזמנו כ- 100 שעות לטובת פעילות התנדבותית למען הקהילה כתנאי לקבלת המלגה.

קרן המלגות פועלת עפ״י תקנון שאושר ע״י ועד העמותה. היא מנוהלת ע״י ועדת קרן בת שלושה חברים (מתנדבים) הממונים ע"י וועד העמותה. המקור הכספי של הקרן הינו תרומות של יחידים, ארגונים וחברות, בוגרי היחידה ושאינם בוגרי היחידה. כספי התרומות משמשים אך ורק לצרכי הענקת מלגות, והוצאות תפעוליות מינימליות הכרוכות בתהליך המיון והענקת המלגות. כספי הקרן מנוהלים תחת המטריה התפעולית של המרכז למורשת המודיעין (מל״מ). ההסדר הזה מבטיח ניהול כספי תקין ומקצועי והכרה בתרומות לצרכי מס (סעיף 46).

מטרות הקרן

הנצחה

הנצחת זכרם של בוגרי היחידה שנפטרו, שהקדישו את מרבית חייהם ליחידה ושתרומתם הייתה ייחודית ומשמעותית

חינוך טכנולוגי

קידום החינוך הטכנולוגי ע"י הענקת מלגות לבוגרים, עם העדפה ללימודים בתחומי הטכנולוגיה, ההנדסה והמדעים

עידוד מצוינות

עידוד המצוינות בשירות של חיילי היחידה באמצעות הענקת מלגות לחיילים שסיימו את שירותם ביחידה בהצטיינות

תמיכה כלכלית

הענקת מלגות לחברי העמותה הנזקקים לתמיכה כלכלית במהלך לימודיהם האקדמיים, עם דגש על מקצועות טכנולוגיים

התנאים להגשת בקשה למלגה

הגשת מועמדות לקבלת מלגה תתאפשר רק לחברי עמותת עמי"ט אשר עומדים בקריטריונים הבאים:

  • התקבלו ללימודים אקדמאיים במוסד אקדמי מוכר בישראל לתואר ראשון. ניתן להגיש בקשה גם לקבלת מלגת לימודים במקצוע טכנולוגי במוסד שאינו מוסד אקדמי, ללימודי תואר שני או לתואר שלישי ובקשה זו תיבחן אף היא ע"י הנהלת הקרן, ומלבד כי מוסד הלימודים מוכר בישראל.
  • השלימו שירות חובה צבאי מלא ביחידה ולא הפרו תוכנית שרות.
  • שירות ביחידה בשירות חובה ו/או קבע:גברים – לפחות 24 חודשי שירות תקין ביחידה
    נשים – לפחות 18 חודשי שירות תקין ביחידה
  •  הצטיינו במהלך שירותם ביחידה.
  • מועד תחילת שנת הלימודים שעבורה ניתנת המלגה יהיה עד חמש שנים ממועד השחרור או ממועד היציאה לחל"ת (שלא במסגרת תוכנית שירות)
  •  הלימודים יתקימו במוסד אקדמי מוכר בארץ 
  • לא ניתן יהיה להגיש מועמדות לקבלת מילגה במידה והמועמד מקבל מילגת לימודים או מילגת קיום מגורם נוסף, ציבורי או פרטי, למעט סטודנטים המתנדבים במסגרת פר"ח.

עמידה בתנאים אלה הנה תנאי הכרחי להגשת המועמדות בלבד. קבלת מלגה מותנית גם בתהליך מיון ובחירה נוסף, בהתאם לתקנון הקרן.

קבלת המלגה מותנית בפעילות התנדבותית למען הקהילה בהיקף של 100 שעות ובהתאם לגובה המלגה.

לתרומה למלגות עבור בוגרי היחידה

ההרשמה להגשת מלגות נפתחה, בהצלחה!