הקרן להנצחת בוגרי היחידה הטכנולוגית,
ע"ש דוד ברונשטיין ז"ל

קרן המלגות הינה אחד הנדבכים המרכזיים בפעילות עמותת הבוגרים. הקרן החלה את דרכה כמפעל הנצחה לאחד מראשוני היחידה, דוד ברונשטיין ז"ל. במהלך עשרות שנות פעילותה ובשיתוף העמותה, חילקה הקרן מאות מלגות לבוגרי היחידה ואפשרה להם מסלול אקדמי.

מלגת לימודים בשבילך

המלגה הבסיסית מיועדת לכיסוי הוצאות שכ״ל שנתי. בנוסף לה הוגדרו מסגרות נוספות המאפשרות הענקת מלגות למימון תואר מלא, בכלל זה "אימוץ" בוגר ע"י ארגון או חברה תעשייתית.
כמו כן, מעניקה הקרן מלגות הנצחה חד פעמיות להנצחת בוגר או בוגרת יחידה שהלכו לעולמם, ע"פ החלטת ועדת הקרן או ע"פ תרומות שיוענקו לצורך זה ע"י בני משפחה או חברים החפצים בהענקת מלגת הנצחה ע"ש יקירם.

מתוך מטרה מרכזית נוספת של העמותה לתרום לקהילה, כל מלגאי מתבקש לתרום מזמנו כ- 100 שעות לטובת פעילות התנדבותית למען הקהילה כתנאי לקבלת המלגה.

קרן המלגות פועלת עפ״י תקנון שאושר ע״י ועד העמותה. היא מנוהלת ע״י ועדת קרן בת שלושה חברים (מתנדבים) הממונים ע"י וועד העמותה. המקור הכספי של הקרן הינו תרומות של יחידים, ארגונים וחברות, בוגרי היחידה ושאינם בוגרי היחידה. כספי התרומות משמשים אך ורק לצרכי הענקת מלגות ומנוהלים תחת המטריה התפעולית של המרכז למורשת המודיעין (מל״מ). ההסדר הזה מבטיח ניהול כספי תקין ומקצועי והכרה בתרומות לצרכי מס (סעיף 46).

מטרות הקרן

הנצחה

הנצחת זכרם של בוגרי היחידה שנפטרו, שהקדישו את מרבית חייהם ליחידה ושתרומתם הייתה ייחודית ומשמעותית

חינוך טכנולוגי

קידום החינוך הטכנולוגי ע"י הענקת מלגות לבוגרים, עם העדפה ללימודים בתחומי הטכנולוגיה, ההנדסה והמדעים

עידוד מצוינות

עידוד המצוינות בשירות של חיילי היחידה באמצעות הענקת מלגות לחיילים שסיימו את שירותם ביחידה בהצטיינות

תמיכה כלכלית

הענקת מלגות לחברי העמותה הנזקקים לתמיכה כלכלית במהלך לימודיהם האקדמיים, עם דגש על מקצועות טכנולוגיים

מלגאי הקרן לשנת 2020 – תש״פ

מאיה חן

הנדסת תעשייה וניהול

אור אברהם

הנדסת מכונות

עידו ברק

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

תמר לוטטי

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

יובל ורדי

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

נועם כהן

מדעי המחשב

נעם שרף

הנדסת מכונות

הדר זאב

אדריכלות

גל יוסיפוב

מדעי המחשב

מעיין דוד

רפואה

חיים פאר

הנדסת מערכות מידע

יהונתן כצנלסון

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מרק לויט

פיסיקה

רועי אבן שושן

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

לתרומה למלגות עבור בוגרי היחידה

תרומה זו מוכרת עבור קבלת החזר מס בישראל (סעיף 46)