רקע אודות המיזם

על מנת שמיזם עמי"טים למדע יוכל ל ייצור אימפקט חברתי-כלכלי משמעותי בקרב קהל היעד יש צורך להגדיל באופן משמעותי בכל שנה את כמות התלמידים המשתתפים.
המיזם התחיל כפיילוט בבית ספר בדרום תל אביב במהלך תקופה הקורונה, וכמות הילדים מכפיל את עצמו מאז בכל שנת לימודים.

 

שנה

פיילוט-תשפ"א

ראשונה-תשפ"ב

תשפ"ג

תשפ"ד

מספר כיתות (קבוצות תלמידים)

3 (6)
11 (21)
20 (37)
40 (80)

מספר תלמידים

80

270

500

1,000

ליצירת קשר

ג'ודי אליספור, מנהלת
מיזם עמי"טים למדע